వీడియో

ఆటోమేటిక్ హై-స్పీడ్ వైర్ కటింగ్

పూత విధానం

వైర్ కటింగ్

వెల్డింగ్ ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క మోడల్ ప్రింటింగ్

E6013